Endringer i program pga. Coronavirus

Vik Bedehus

i Øygarden

Følgende endringer av programmet er vedtatt:Styret i Vik bedehus har bestemt seg for å avlysa all aktivitet til og med søndag 22. mars. Unntaket er småmøtet søndag 15. mars som går som planlagt. 


Årsaka er at ein ønskjer å bidra til at koronaviruset ikkje spreiar seg. Dette vert gjort i tråd med tilrådinga frå styresmaktene, samt at verksemder me kan samanlikna oss med også avlyser. 


Oppmodar alle til å vera med og be for at tiltaka som vert sett inn i landet medverkar til å knekkja viruset. 


Styret kjem tilbake med meir informasjon neste veke.

Vik Bedehus © 2020  - Gi en gave til arbeidet på Vik Bedehus! Benytt kontonr 3628.07.01526  - VIPPS: 106343