Ekstraordinær generalforsamling 2019

Vik Bedehus

i Øygarden

Ekstraordinær generalforsamling:


Etter at generalforsamlingen 23. mars i praksis ble en høringsrunde for forslaget til nye lover, kommer styret og komité til å jobbe videre med lovene fremover og legge dem frem igjen, slik generalforsamlingen vedtok. Vi har fremdeles behov for å ha to generalforsamlinger til:

Ett møte for å gjøre et vedtak, og ett møte for å velge ny ledelse. 


Første møtet blir holdt lørdag 27.april kl. 15.00. Det blir lagt frem et justert lovforslag til vedtak, med tilhørende følgebrev. Det vil også her bli mulighet til å komme med kommentarer og innspill, men innstillingen fra styret er at generalforsamlingen stemmer over lovforslaget i sin helhet. Det blir skriftlig avstemning og det er krav om 2/3 flertall, da vedtaket innebærer lovendring.


Andre møtet blir holdt 21.mai, og da er det valg. Dersom lovene får flertall blir det valg av nytt styre og eldsteråd, men dersom lovene ikke får flertall blir det valg av styre etter de nåværende lovene.


Sakspapirene finner du her:

Vik Bedehus © 2019  - Gi en gave til arbeidet på Vik Bedehus! Benytt kontonr 3628.07.01526  - VIPPS: # 106343