Flyktningesituasjonen

Flyktningesituasjonen

Krigen i Ukraina er rystende, og det er mye ved situasjonen som er uavklart. Vi vil stå sammen med landet og folket i bønn og handling!


Det vi vet er at det allerede er kommet flykninger til Øygarden, og det vil komme flere. Vik Bedehus har derfor deltatt på flere møter hvor kommunen har orientert om situasjonen, og kartlagt hvilke frivillige ressurser som er tilgjengelig. Vi har også deltatt på møte sammen med Kyrkja og INRI. Hero har opprettet et akuttmottak for flykninger på Nautnes i Øygarden, hvor det er plass til 150 flyktninger fra Ukraina. Disse vil trolig være på plass på Nautnes innen kort tid. Det er forventet at det kommer i hovedsak kvinner, barn og eldre ukrainske flykninger til dette mottaket, da mannfolk mellom 18 og 60 år ikke får forlate Ukraina. At det er et akuttmottak, betyr at det ikke er ønskelig at flyktningene blir boende der over lengre tid, men ingen vet selvfølgelig hvor lenge de vil bli boende. Målet er at de blir bosatt i kommunene. Øygarden Kommune har derfor vedtatt at det skal bosettes 250 ukrainske flykninger i vår kommune, og Vestnytt melder om at det er ønskelig at dette tallet økes. Om disse blir de samme flyktningene som dem som kommer til Nautnes er heller ikke sikkert, men det er et ønske om det. 


Det er nå mange som ønsker å hjelpe, og kommunen vil ha det overordnede koordineringsansvaret av frivillige som vil bidra. Mange frivillige organisasjoner har meldt seg, og særlig naboene til mottaket ønsker å bidra, ved blant annet ved å ha samlinger på Nautnes bedehus. Samtidig ønsker en å skjerme flykningene, slik at de får den freden og roen som de trolig trenger. Kontakten med flykningene vil derfor i første omgang gå via Hero og kommunen. Etter hvert som flykningene blir bedre kjent og eventuelt bosatt i kommunen vil dette endre seg. 


Hva kan vi hjelpe med?

Hvilke behov som trengs er foreløpig uvisst. Men Vik Bedehus har et ønske om å være tidlig på banen når behovene dukker opp. Vi vil samordne vårt engasjement med blant annet Kyrkja og INRI. Når flykningene kommer, regner vi med at det vil bli gitt beskjed om hva slags konkret hjelp og støtte som ønskes. Ole Andreas Wastvedt er den fra Vik bedehus som følger opp dette. Han kan nås på telefon 99273014 eller e-post ole.andreas@online.no


Espen Tveten (Kyrkja) skriver i en e-post til frivillige at soknerådet i Øygarden ser for seg at det vil være særlig to behov som kan melde seg raskt, og kirkekontoret har tatt på seg ansvaret med å lage lister over frivillige som kan være med å bidra.


  • Transport: Det vil sannsynligvis bli behov for å avhjelpe med å kjøre flyktninger dit de trenger det. Det kan være i forbindelse med helse, skole, barnehage, innkjøp mm.

 

  • Åpne hjemmet: Det kan bli behov for å ønske flyktninger velkommen inn i våre hjem for å gi dem avbrekk i hverdagen og la dem møte lokalbefolkningen.


Hvis du kan tenke deg å hjelpe med noe av dette, kan du skrive deg opp på lister på kirkekontoret på Straume. Dette gjelder også for Vik Bedehus sine medlemmer. Bruk knappene under eller send en e-post direkte til post.oygarden@kyrkja.no om du kan hjelpe til med dette!

Legg inn navn, mobilnummer og e-post-adresse


På grunn av mye administrasjon ber vi om å ikke stille mange spørsmål eller legge inn annen informasjon i e-posten til kirkekontoret! For kirkekontoret har ikke mer informasjon enn det du finner her. Nå handler det om å lage to lister for å avhjelpe et behov som kan dukke opp.


Espen skriver videre at foruten dette vil menigheten fortsette å be for krigen og flyktningene, ønske flyktningene velkommen til våre gudstjenester, stille våre lokaler til disposisjon for ortodokse gudstjenester, lage et infoskriv som forteller om hvilke aktiviteter kirken driver som de kan delta i. Andre behov vil også sikkert dukke opp.


Aktiviteter for barn, unge, voksne og eldre som foregår på Vik bedehus vil også komme med i dette informasjonsskrivet til flykningene.