Leige

Leige Vik Bedehus

Kalendar


Vik Bedehus kan leigast til konfirmasjon, minnestund eller andre tilstelningar.


Utleigeprisar:

Heile huset (Møtesal, matsal, hems, kjøkken og toaletter)

- Kr 3 500,- (Ikkje medlem)

- Kr 2 500,- (Medlem)


Småsalen (Matsal, hems, kjøkken og toaletter)

- Kr 2 500 (Ikkje medlem)

- Kr 2 000,- (Medlem)


Barnebursdag (3-4 timer)

-kr 750


Ved utleige får ein i utgangspunktet overta huset kvelden før (unntak barnebursdag- samme dag) for i standgjering.


Utleige til konfirmasjon:

Når konfirmasjonsdatoen er bestemt frå Kyrkjekontoret, kan bedehuset tingast til konfirmasjon det påfylgjande år. Medlemmar har fyrsterett.


Det er ikkje tillate å servera alkohol på bedehuset.


Kontaktperson for utleige:

Anette Toft Wastvedt, tlf 97719269 e-post:vik.bedehus@gmail.com


20200904_162158
image0
image1 (2)
image1 (1)
20200205_143710[1237]
20200205_143717[1238]
20200205_143717[1238]
20200205_143643[1236]
9e82a81e-1
IMG_42951