Leige

Vik Bedehus

i Øygarden

Leige Vik Bedehus

Aktivitetar


Vik Bedehus kan leigast til konfirmasjon, minnestund eller andre tilstelningar.


Utleigeprisar:

Heile huset (Møtesal, matsal, hems, kjøkken og toaletter)

- Kr 3 000,- (Ikkje medlem)

- Kr 2 000,- (Medlem)


Småsalen (Matsat, hems, kjøkken og toaletter)

- Kr 2 000 (Ikkje medlem)

- Kr 1 500,- (Medlem)


Utleige til konfirmasjon:

Når konfirmasjonsdatoen er bestemt frå Kyrkjekontoret, kan bedehuset tingast til konfirmasjon det påfylgjande år. Medlemmar har fyrsterett.


Det er ikkje tillate å servera alkohol på bedehuset.


Kontaktperson for utleige:

Øystein Vik, Tlf 917 83 989; E-post: oystein.vik@gmail.com • Storsamlingar
 • Bibeltimar
 • Bønnemøter
 • Søndagsskule
 • Gutten
 • Jenteforeining
 • Yngres
 • Barnekoret Lyskastaren
 • Kvinneforeining
 • Mannskoret 12Manna
 • Bibel- og og bønnegrupper
 • Torsdagstreffet – ein møtested for alle som har høve til å møtast for ein prat og ein kopp kaffi – ein torsdag i månaden.

Kalendar

Vik Bedehus © 2020  - Gi en gave til arbeidet på Vik Bedehus! Benytt kontonr 3628.07.01526  - VIPPS: 106343