Leige

Leige Vik Bedehus

Kalendar


Vik Bedehus kan leigast til konfirmasjon, minnestund eller andre tilstelningar.


Utleigeprisar:

Heile huset (Møtesal, matsal, hems, kjøkken og toaletter)

- Kr 3 000,- (Ikkje medlem)

- Kr 2 000,- (Medlem)


Småsalen (Matsat, hems, kjøkken og toaletter)

- Kr 2 000 (Ikkje medlem)

- Kr 1 500,- (Medlem)


Utleige til konfirmasjon:

Når konfirmasjonsdatoen er bestemt frå Kyrkjekontoret, kan bedehuset tingast til konfirmasjon det påfylgjande år. Medlemmar har fyrsterett.


Det er ikkje tillate å servera alkohol på bedehuset.


Kontaktperson for utleige:

Anette Toft Wastvedt, tlf 97719269 e-post:vik.bedehus@gmail.com20200904_162158
image0
image1 (2)
image1 (1)
20200205_143710[1237]
20200205_143717[1238]
20200205_143717[1238]
20200205_143643[1236]
9e82a81e-1
IMG_42951