Kontakt

Kontaktinformasjon for Vik Bedehus

Aktivitetar

VIK BEDEHUS SION - Org.nr 998 031 680


Besøksadresse:

Vik Bedehus, Vikabrekka 25, 5337 RONG


Postadresse: 

Vik Bedehus v/Anette Toft Wastvedt,

Vasskarbrekka 4, 5337 RONG


Utleige av bedehuset:

Anette Toft Wastvedt, tlf 97719269

vik.bedehus@gmail.com

Gi en gave til arbeidet på Vik Bedehus! Benytt kontonr 3628.07.01526 VIPPS: # 106343

Lag/Organisasjon

Kontaktpersoner

Telefon/e-post

Norsk Luthersk Misjonssamband

Morten Torsvik

56 38 93 90

ImF/Nordhordland Indremisjon/Laget

Herborg Kari B. Evensen

452 76 735

Norges Samemisjon

P7 Kristen Riksradio

Ole Andreas Wastvedt

992 73 014

ole.andreas@online.no

Den Indre Sjømannsmisjon

Ingolf Solsvik

412 14 968

Israelsmisjonen

John Solsvik

924 68 547

Åpne Dører

Ingrid Torsvik

473 22 864

Normisjon

Leif Gunnar Vik

948 10 746

Det Norske Misjonsselskap

Olav Martin Vik

56 38 89 71

Vik Søndagsskule

Anette Toft Wastvedt

977 19 269  anette_toft@hotmail.com

Yngres

Leif Gunnar Vik

948 10 746

NLM Kvinneforeining

Oddbjørg O. Vik

56 38 89 16

Jenteforeining (NLM)

Margunn Holmen

56 38 89 96

Gutten (Normisjon)

Cecilie Vik Sætre

996 25 445

Barnekoret Lyskastaren

Øystein Vik

917 83 989 • Storsamlingar
 • Bibeltimar
 • Bønnemøter
 • Søndagsskule
 • Gutten
 • Jenteforeining
 • Yngres
 • Barnekoret Lyskastaren
 • Kvinneforeining
 • Mannskoret 12Manna
 • Bibel- og og bønnegrupper
 • Torsdagstreffet – ein møtested for alle som har høve til å møtast for ein prat og ein kopp kaffi – ein torsdag i månaden.

Kalendar